Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng 16/7: Doanh nghiệp cảng biển đầu tiên công bố lãi tăng mạnh, nhóm phân bón tăng trưởng cao

Hai doanh nghiệp phân bón đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 có lợi nhuận trước thuế tăng 107% và 58%.