Đời sống

Viettel hỗ trợ khách hàng chuyển đổi dịch vụ 4G khi tắt sóng 2G

(Chinhphu.vn) - Để tất cả khách hàng của Viettel được chuyển đổi dịch vụ 4G trước khi tắt sóng 2G hoàn toàn vào tháng 9/2024, Viettel có nhiều chương trình chuyển đổi với những ưu đãi rất hấp dẫn.