Thời sự

Nuôi loài có khả năng tự đổi giới tính, nông dân bỏ túi 2 tỷ/năm

Đây là mô hình làm kinh tế giúp nông dân có nguồn thu nhập đáng kể.