Tiêu dùng

Trung Quốc tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam: Kỳ vọng bứt phá mới

Mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu cà phê trong năm nay đang được xây dựng trên nền tảng khá tốt.