Duyệt quy hoạch 3 khu du lịch ven biển Bình Thuận

Admin

Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) rộng khoảng 1.625 ha, Khu du lịch ven biển Tân Thắng - Thắng Hải (huyện Hàm Tân) rộng 2.421 ha, Khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) rộng 1.036 ha đã được HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung.

Ngày 22/3, HĐND tỉnh Bình Thuận khoá XI tổ chức kỳ họp thứ 21 (chuyên đề). Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng 40/49 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đồng hành cùng UBND tỉnh để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước trên các ngành, các lĩnh vực, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền theo luật định.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Thuận đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, huy động tối đa trí tuệ tập thể vào các quyết sách của HĐND tỉnh, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Duyệt quy hoạch 3 khu du lịch ven biển Bình Thuận- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khoá XI tham gia kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) sáng 22/3.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các Nghị quyết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chung 3 khu du lịch, gồm Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam), Khu du lịch ven biển Tân Thắng - Thắng Hải (huyện Hàm Tân), Khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh (huyện Tuy Phong).

Cụ thể, Khu du lịch ven biển Tân Thắng - Thắng Hải có phía Đông giáp biển Đông và xã Sơn Mỹ, phía Tây giáp huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc giáp đất dân cư và đất sản xuất của xã Tân Thắng - Thắng Hải.

Quy mô Khu du lịch ven biển Tân Thắng - Thắng Hải khoảng 2.421 ha. Đến năm 2042, dự báo dân số, lao động và du khách khoảng 46.180 người.

Tính chất Khu du lịch ven biển Tân Thắng - Thắng Hải là khu du lịch phát triển các loại hình như du lịch, thương mại dịch vụ, dân cư... với trọng tâm là du lịch, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh có phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Chí Công, phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp phần còn lại của xã Bình Thạnh.

Khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh có diện tích đất khoảng 1.036 ha. Dự báo dân số, lao động và du khách đến năm 2042 khoảng 28.412 người. Trong tương lai, Khu du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh sẽ là khu du lịch phát triển các loại hình như du lịch, thương mại, dịch vụ, dân cư... với trọng tâm là du lịch, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực ven biển Cổ Thạch - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

Duyệt quy hoạch 3 khu du lịch ven biển Bình Thuận- Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khoá XI thông qua các nghị quyết.

Còn Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành có ranh giới, gồm phía Bắc giáp đường ĐT.719, phía Đông giáp xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam) và biển Đông, phía Tây giáp xã Tân Hải (thị xã La Gi), phía Nam giáp biển Đông.

Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành có diện tích đất khoảng 1.625 ha, gồm 1.340 ha thuộc khu vực ven biển Tân Thành và gần 285 ha thuộc khu vực ven biển Tân Thuận. Dự báo dân số, lao động và du khách đến năm 2042 khoảng 62.500 người.

Sau khi được phê duyệt, Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành là khu du lịch phát triển các loại hình như du lịch, thương mại dịch vụ, dân cư... với trọng tâm là du lịch, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực ven biển Tân Thuận - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo HĐND tỉnh Bình Thuận, thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chung 3 khu du lịch sẽ cụ thể hóa phương án phát triển các khu du lịch theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Nghiên cứu, định hướng quy hoạch sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của khu vực.

Duyệt quy hoạch 3 khu du lịch ven biển Bình Thuận- Ảnh 3.

Tỉnh Bình Thuận sẽ có thêm 3 khu du lịch ven biển.

Đồng thời, sử dụng hợp lý quỹ đất, quy hoạch, giữ gìn, phát huy các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường ven biển, đề xuất các hình thức kiến trúc hài hòa, phù hợp nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch này cũng làm cơ sở cho công tác quản lý đất đai , quản lý các dự án đầu tư, thu hút đầu tư với mục tiêu xây dựng khu vực ven biển mang tính đặc thù về du lịch, thương mại, dịch vụ... góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làm cơ sở để lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, lập các dự án đầu tư xây dựng và thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

HĐND tỉnh Bình Thuận giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Tại kỳ họp này HĐND tỉnh Bình Thuận sẽ xem xét, thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn, làm cơ sở để xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tập trung xem xét, bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp với quy định, phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.